تغییرات نسخه جدید ITM

تغییرات نسخه جدید ITM

تغییرات نسخه جدید ITM

1- ارسال تراکنش اصلاحیه برای تراکنش های برداشت وجه ای که عملیات Present آنها با خطا مواجه شده است و اسکناسی پرداخت نشده است

رفتار مشابه به نرم افزار یاس شده است

2-اضافه شدن رسید تراکنش های مشکوک به منوی سوپروایزری

روش اول:

 • ورود به مد سوپروایزری
 • انتخاب منوی 1-Supervisory Mode
 • انتخاب منوی 2-Device
 • انتخاب منوی 3- Execute Command
 • انتخاب منوی 5- Print Ambiguous Transaction Receipt

روش دوم:

 • انتخاب منوی 1-Operator  Mode
 • انتخاب منوی 2-Device
 • انتخاب منوی 3- Execute Command
 • انتخاب منوی 5- Print Ambiguous Transaction Receipt

توجه:

در صورت نداشتن تراکنش ریترکت رسید چاپ نمی شود

تراکنشهای ریترکت تا 2 هفته بر روی ترمینال نگهداری و پس از آن حذف می شوند

تراکنش‌ مشکوک به چه تراکنشی گفته می‌شود؟

تراکنشی که به علت بروز مشکل سخت افزاری بر روی ماژول دیسپنسر، در زمان Present کردن اسکناس‌ها در سرویس برداشت وجه اتفاق می افتد و امکان حصول اطمینان از ارائه و یا عدم ارائه اسکناس توسط نرم‌افزار وجود ندارد، تراکنش مشکوک نامیده می شود.

برای این دسته از تراکنش ها، تراکنش اصلاحیه ارسال نمی ‌گردد و بررسی آ ن‌ها همانند گذشته بر عهده پذیرنده می باشد. پذیرنده می تواند با استفاده از رسید تراکنش های مشکوک، بررسی کاست ریترکت و یا ریجکت و صورت حساب مشتری، در مورد پرداخت و یا عدم پرداخت اسکناس به مشتری تصمیم گیری کند.

3-اضافه شدن رسید تراکنش های ریترکت (Retract )  به منوی سوپروایزری

روش اول:

 • ورود به مد سوپروایزری
 • انتخاب منوی 1-Supervisory Mode
 • انتخاب منوی 2-Device
 • انتخاب منوی 3- Execute Command
 • انتخاب منوی 4- Print Retract Transaction Receipt

روش دوم:

 • ورود به مد سوپروایزری
 • انتخاب منوی 1-Operator  Mode
 • انتخاب منوی 2-Device
 • انتخاب منوی 3- Execute Command
 • انتخاب منوی 4- Print Retract Transaction Receipt

توجه:

در صورت نداشتن تراکنش ریترکت رسید چاپ نمی شود

تراکنشهای ریترکت تا 2 هفته بر روی ترمینال نگهداری و پس از آن حذف می شوند

تراکنش‌ ریترکت  به چه تراکنشی گفته می‌شود؟

تراکنش ریترکت به آن دسته از تراکنش هایی گفته می شود که عملیات Preset  اسکناس‌ها با موفقیت انجام شده است و اسکناس‌ها به رویت مشتری رسیده است ولی مشتری تمامی اسکناس‌ها و یا بخشی از اسکناس‌ها را بر نداشته است.

بررسی این دسته از تراکنش ها همانند گذشته بر عهده پذیرنده می‌باشد.

 بررسی با استفاده از رسید تراکنش‌های ریترکت و بررسی موجودی کاست ریترکت صورت می‌گیرد.

4-تلاش برای Retract  و یا Reject  کردن اسکناس ها زمانی که عملیات Present  با خطا مواجه می شود.

5-برطرف شدن مشکل ضبط کارت

6- برطرف شدن مشکل بهم ریختن فونت فارسی بر روی رسید در حالات با خطا مواجه شدن دیوایس رسید پرینتر

7- اجرای مجدد ایجنت ITM  پس از خروج از VDM در برند NCR

8- نمایش اطلاعات مهم تراکنش در صفحه پایانی سرویس

9- اضافه شدن رسید دیجیتال در قالب QR Code به صفحه پایانی سرویس و درج جزئیات مورد نظر مشتری

10-درج تاریخ و زمان تراکنش بر روی رسید کاغذی، ژورنال الکترونیکی و رسید دیجیتال (پیش از این تاریخ سیستم لحاظ می گردید و در صورت معتبر نبودن، تاریخ و زمان نادرست درج می گردید)

برای این کار کافی است دکمه ورود به منوی سوپروایزری در زمان اجرا فشرده شود

11- قابلیت ورود به منوی سوپروایزری در زمان اجرای اولیه و قبل از In Service شدن دستگاه

12- تغییر نام شاپ‌مانی به مانی‌تک در Footer  رسید چاپی

13-اضافه شدن قابلیت بروزرسانی نسخه ایجنت با استفاده از USB Flash Drive و منوی سوپروایزری

 • ورود به مد سوپروایزری
 • انتخاب منوی 1-Supervisory Mode
 • انتخاب منوی 5-Operation
 • انتخاب منوی 7- Update Version

با تغییرات انجام شده دو گزینه زیر نمایش داده می‌شود

1-Remote : با انتخاب این گزینه همانند گذشته بررسی بروزرسانی نسخه از سرور اتفاق می افتد.

2-Local (Flash Drive): با انتخاب این گزینه برنامه به دنبال نسخه های موجود در USB Flash Drive می گردد و در صورت پیدا کردن آنها، لیست آنها نمایش داده می شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جدیدترین مقالات


برچسب ها